Oferta gabinetu skierowana jest do:

1. Osób chcących skorzystać z pomocy psychologicznej w celu:

 • uporania się z aktualnymi problemami/stresem/codziennym napięciem
 • ulepszenia swych kontaktów z innymi ludźmi
 • przezwyciężenia kryzysu związanego z określonym etapem w swym życiowym rozwoju (np. z dorastaniem, okresem przed lub po urodzeniu dziecka, rozwodem, śmiercią bliskiej osoby)
 • udoskonalenia cech własnej osobowości, np. podniesienia własnej samooceny, zwiększenia pewności siebie, zwalczenia trudności w podejmowaniu decyzji, itp.

2. Osób cierpiących z powodu problemów natury psychicznej, takich jak:

 • zaburzenia nastroju, w tym depresja i utrata radości życia, rozdrażnienie, apatia
 • zaburzenia nerwicowe o różnych objawach (min. napady lęku i paniki; różne zaburzenia somatyczne dla których nie można znaleźć przyczyny medycznej, np. bóle brzucha, zawroty i bóle głowy, ucisk/ból serca, duszności, bóle mięśni itd.; fobie; natręctwa myślowe i przymus wielokrotnego powtarzania jakichś czynności; zaburzenia funkcjonowania jako następstwo przeżytego, nadmiernego stresu - także tego z okresu dzieciństwa - tu np. syndrom DDA)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, nadmierne objadanie się)
 • zaburzenia snu bez fizycznej przyczyny
 • problemy osobowościowe powodujące trudności w budowaniu kontaktów z ludźmi i w funkcjonowaniu w życiu społecznym (wzorce zaburzeń w kontaktach i w funkcjonowaniu są na ogół podobne i powtarzają się na przestrzeni lat)

3. Par/małżeństw które:

 • przeżywają kryzys w związku ale mają gotowość do pracy nad jego poprawą
 • borykają się z problemem niepłodności, dla którego nie wykryto przyczyn natury medycznej

4. Wszystkich innych, którzy od lekarza otrzymali wskazanie do psychoterapii (np. jako kontynuacja po terapii uzależnień czy innego rodzaju leczeniu)

Menu

Designed by In Obscuro