O mnie

psycholog psychoterapeuta Katarzyna Polak Jestem doktorem psychologii i certyfikowanym psychoterapeutą.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2001 roku (link). Moja praca magisterska dotyczyła dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny.

W 2012 roku, również na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii (link).

Mój przewód doktorski dotyczył problemów, z jakimi borykają się osoby wychowywane w rodzinach z problemem alkoholowym.

W 2009 roku uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 495, zob. link).

W ramach przygotowań do uzyskania certyfikatu odbyłam staże w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Ponadto, ukończyłam 4,5-letnie (645 godzin), całościowe szkolenie podyplomowe w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP (link), doskonalące warsztat pracy terapeutycznej w kilku różnych podejściach: systemowym, psychodynamicznym, poznawczo - behawioralnym oraz humanistycznym. Szkolenie obejmowało też 260 godzin pracy własnej (własna terapia grupowa, praca genogramowa oraz praca w podejściu Gestalt).

Od 2008 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W latach 2002 - 2010 pracowałam w Dziennych Ośrodkach Socjoterapii w Krakowie, prowadzonych przez Stowarzyszenie „U Siemachy”. Prowadziłam diagnostykę indywidualną i rodzinną, krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną dorosłych, a także dzieci i młodzieży, oraz systemową terapię rodzin. Ponadto, prowadziłam też warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców (wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych).

Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w gabinecie w Brwinowie.

Prowadzoną przez siebie psychoterapię poddaję regularnej superwizji.

W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (link).

psycholog psycoterapeuta dr Katarzyna Polak w ZnanyLekarz.pl

psycholog psycoterapeuta dr Katarzyna Polak w RankingLekarzy.pl

Menu

Designed by In Obscuro